OSP Nowe Miasto Ochotnicza Straż Pożarna Nowe Miasto

Wyróżnienia

Rok 2018

- Marzec:

Jednostka OSP Nowe Miasto została partnerem programu edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratować" Program realizowany jest na mocy zawartego porozumienia Fundacji WOŚP i ZOSP RP Zarząd Główny.

- Maj:

II edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z Udziałem OSP i Samorządów FLORIANY, którego organizatorem był ZOSP RP wraz z partnerami. Jednostka OSP Nowe Miasto została nagrodzona prestiżową statuetką "Florian 2018" w kategorii: Ochrona środowiska i ekologia.

- Sierpień:

Ogólnopolski konkurs "OSP w służbie mieszkańcom wsi" którego organizatorem była ARiMR. Konkurs obejmował dwa etapy I Wojewódzki, II Ogólnopolski. Jednostka OSP Nowe Miasto jako jedyna uzyskała wyróżnienie z Województwa Mazowieckiego. Nagrodą była Torba medyczna OSP R1, jednocześnie zostaliśmy zakwalifikowani do II etapu.

- Wrzesień:

XXV Ogólnopolski konkurs Kronik. XXV Ogólnopolski konkurs na pamiętnik "Z dziejów OSP".

Organizatorem konkursów był ZOSP RP. Jednostka OSP Nowe Miasto uzyskała wyróżnienie w obydwóch konkursach.

Październik:

Ogólnopolski konkurs "Moje Miejsce na Ziemi", Którego organizatorem jest Fundacja "ORLEN DAR - SERCA". Do Fundacji wpłynęło około 1100 wniosków różnych organizacji, a zakwalifikowało się około 290. Jednostka OSP Nowe Miasto uzyskała dofinansowanie na realizację projektu "Jestem CZAD" który realizuje z partnerami. 

- GRUDZIEŃ:

 Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście otrzymała karty rabatowe PKN ORLEN. 19 grudnia 2018r. została podpisana umowa pomiędzy Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadierem Leszkiem Suskim, a Prezesem Zarządu PKN Orlen Danielem Obajtkiem. Zakłada ona, że strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych, które są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego otrzymają rabat za każdy litr paliwa na stacjach PKN Orlen i Bliska.

Karty otrzymały druhny i druhowie z OSP Nowe Miasto biorący czynny udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych.

 

Rok 2019

- Wrzesień:

 W Tychach odbyła się uroczysta gala finałowa programu ,,ORLEN dla Strażaków". Jednostkę OSP Nowe Miasto uzyskała dofinansowanie.